Hotade anställd

En 16-årig elev vid en skola i Eskilstuna har åtalats misstänkt för två fall av olaga hot. Enligt åtalet har eleven hotat att misshandla en anställd på skolan. Hoten ska ha framförts i höstas. Vad som ligger bakom hoten är inte känt.