Bodström svarar om Nybropoliser

Centerpartiet i Nybro har nu fått svar på det brev om polisbemanningen i kommunen som de skrivit till justitieminister Tomas Bodström. Men något större hopp om att det ska bli fler poliser till Nybro ger inte Bodströms svar. Fast justitieminstern håller ändå med om att polisen behöver mer resurser.
Trots det något nedslående svaret så ger Centerpartisterna inte upp, utan kommer att fortsätta påtala bristerna i polisbemanningen, skriver de i ett pressmeddelande.