Finska transportarbetare i storstrejk

Klockan 17 på söndagen svensk tid gick 11 000 busschaufförer och transportarbetare hos privata arbetsgivare i strejk i Finland. Hushållen blir utan sophämtning och på många håll drabbas kollektivtrafiken hårt.

Trots att riksförlikningsmannen la fram ett medlingsbud i sista stund går nu 11 000 chaufförer hos privata bussbolag och godstransportörer i strejk.

Blir svaret från någon av parterna negativt fortsätter den här konflikten och blir då en laglig variant av den till en början vilda strejk inom transportbranschen som för knappt ett och ett halvt år sedan växte och blev landsomfattande, och också nådde exporthamnarna.

Kollektivtrafiken på entreprenad
I till exempel Helsingfors stad drivs kollektivtrafiken kommunalt, men 100 000 människor i huvudstadsregionen kan ändå få hitta på andra sätt än de gängse att ta sig till jobbet, eftersom kranskommunerna lagt ut kollektivtrafiken på entreprenad. Samma sak gäller i övriga landet. Sophämtningen till privathushållen upphör helt.

I sak handlar det, liksom för ett och ett halvt år sedan, om att arbetsgivarna i ett par större bussbolag vill införa deltidsanställningar.

Deltid är över huvud taget mindre vanligt på den finländska arbetsmarknaden än i Sverige.

Motsätter sig deltidsarbete
Men vi är helt emot, säger förbundssekreteraren Juhani Salmela i transportfacket eller AKT, som det heter enligt den finska förkortningen.

– I transportbranschen behövs inte deltidsanställda. Dessutom tänker vi principiellt att människan behöver heltidsarbete för att försörja sig själv och sin familj.

Både arbetsgivarsidan och transportfacket sitter under söndagskvällen och natten till måndag och arbetar på sina svar till riksförlikningsmannen.

Bengt Lindroth, Helsingfors
bengt.lindroth@sr.se