Snöstorpsskolan kritiseras av föräldrar

Föräldraföreningen i Snöstorp uppmanar Halmstads kommun att göra något ordentligt åt den nästan 50 år gamla skolan i Snöstorp. En anledning är att spikar letar sig upp genom golvet i gymnastiksalen. Föräldraföreningen önskar sig också bättre och större skollokaler.

Enligt Louise Hansten, företrädare för föräldraföreningen, är skolan byggd för betydligt färre elever än dagens 350. Och eftersom nya områden byggs ut och Snöstorp växer vill föräldrarna uppmärksamma Halmstads politiker på att eleverna bara kommer bli fler i framtiden.

Anders Rosén, ordförande för Halmstads barn- och ungdomsnämnd, säger P4 Radio Halland att det har varit svårt att förutse behovet av platser, eftersom folkmängden i kommunen ökar hela tiden.