70 miljoner till Sörmland

Sörmland ska få EU-pengar för att förbättra livsvillkoren på landsbygden.
Länet får totalt 70 miljoner från EU:s fond ''Leader plus'' till projektet ''Våg 21''. Syftet med projektet, där fem sörmländska kommuner deltar, är att under 5 år skapa flera arbetstillfällen och stärka landsbygdens ekonomi. Flera projekt i landet har fått EU-pengar av det här slaget som dessutom finansieras genom privata, offentliga och idella medel.