Lite kultur för Göteborgs skolelever

Skolelever i Göteborg går alltmer sällan på bio och teater. Skälet är att det saknas pengar, enligt en enkät bland skolornas kulturombud. Kommunfullmäktige har som mål att alla elever ska gå på museum, teater och bio minst en gång per läsår.

När det gäller museibesöken - som ofta är gratis - uppfylls målet men inte när det gäller teater och bio. Kulturförvaltningen anser att skolorna bättre måste följa kraven i stans budget om att pengar särskilt ska avsättas för besöken.