Ny webbguide visar tillgänglighet i lokaler

Funktionshindrade i Göteborg ska nu få snabb och smidig information om tillgängligheten till stadens lokaler. Fastighetskontoret kommer i vår att lansera en tillgänglighetsguide på Internet som ska göra det möjligt för den funktionshindrade att kontrollera om han eller hon kan röra sig i lokalen - och om det till exempel finns handikappanpassade toaletter.

Förutom rörelsehindrade kan även personer med syn- eller hörselnedsättning, allergiker och förståndshandikappade ha hjälp av guiden som med tydliga symboler och illustrationer ska ge vägledning.

Till en början räknar fastighetskontoret med att presentera fem-sex lokaler per stadsdel. Bibliotek och andra offentliga byggnader prioriteras.

Guiden kommer kontinuerligt att kompletteras med nya objekt. Detta uppger nättidningen Vårt Göteborg