Språket 7 /3 Om klichéer i språkundervisningen och om små, men viktiga skillnader

Idag handlar språkfrågorna om små, men ibland betydelsefulla skillnader – som den mellan djävul och jävel. Vi diskuterar också skillnaden mellan utlämnad och utelämnad. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarbrev.
Veckans reportage handlar om skillnader mellan olika folk, och framför allt de förenklade föreställningar om skillnader mellan nationaliteter som finns. Stereotypa beskrivningar förmedlas faktiskt ofta via språkundervisningen. Både skolböckerna och lärarna har svårt att  motstå frestelsen att berätta hurdana spanjorerna eller svenskarna är. På en konferens i Paris diskuterade man klichéer som vi européer har om varandra. Reporter Anna Trenning-Himmelsbach.
Awa Faie från Gambia ger exempel på hur det afrikanska språket wolof låter.