Äldre i Stockholm erbjuds kortare arbetstid, men marginellt mindre lön

Stockholm stad kommer i år att erbjuda kommunens förskollärare och barnskötare över 61 år att gå ner i arbetstid med mycket litet avdrag på lönen. Inom många bristyrken väljer anställda idag att nyttja möjligheten till att gå i pension redan vid 61 års ålder.

Genom erbjudandet hoppas staden kunna förmå flera av de äldre anställda att jobba några extra år, enligt Roger Mogert, Stockholms Stads socialdemokratiska personalborgarråd.

– Anledningen är att vi vill kunna behålla vår personal i så kallade bristyrken under en längre tid, eftersom det idag kan svårt att rekrytera nya medarbetare, säger Roger Mogert.