Fogelstadgruppen – nätverk med inflytande

30 min

   – Politik är för viktigt för att skötas av män!  Det menade Fogelstadgruppen – en konstellation egensinniga och orädda kvinnor som gick på tvärs mot det manliga etablissemanget.

 
1925 startade de en kvinnlig medborgarskola. Här möttes kvinnor från hela landet med skiftande yrkesbakgrund och olika politisk inriktning.
 
Många av dessa kvinnor återfanns sedan på framträdande poster ofta inom riks- och kommunalpolitiken men flera var också framstående konstnärer och skribenter.