- Offentlighet knäckte Call Gate

Nu har den konsultrapport om Call Gate kommit som länsstyrelsen beställde i samband med att man gav företaget ett lån på 450 000 kronor. Något som skedde strax innan bokningsföretaget i Föllinge gick i konkurs.
I grunden menar konsulten att företaget var alltför beroende av sin stora kund SJ, och att avtalet inte gav tillräckligt manöverutrymme. Men i slutskedet anser konsulten att uppmärksamheten kring lånen från länsstyrelsen och Krokoms kommun förstörde möjligheterna att hitta nya kunder och möjliga köpare av företaget.