Fortsatt neråt för Karlstads flygplats

Den negativa trenden för flygplatsen i Karlstad håller i sig.

Under årets två första månader har antalet passagerare minskat med 14 procent. För landet som helhet handlar det om en öking med 6 procent.

Det är bara flygplatsen i Kalmar som haft en sämre utveckling än Karlstad under januari och februari i år.