Kristdemokrat vill hjälpa cyklisterna i Skellefteå

- Se över cykelvägnätet i Skellefteå!

Det tycker kristdemokraternas Elisabeth Grönlund i en motion till kommunfullmäktige idag.

Kommunen borde göra en ordentlig kontroll av alla cykelvägar för att se att de fungerar för alla, som väljer tvåhjulingen istället för bilen.

Grönlund har fått rapporter om att cykelvägarna inte fungerar, vare sig i eller utanför centrala stan.