Nya uppgifter i Skandiarättegången

På tisdagen fortsatte Skandiarättegången i Stockholms Tingsrätt när förre ordföranden Lars Ramqvist var kallad som åklagarens vittne mot den åtalade förre vd:n Lars-Eric Petersson. Det var delvis nya uppgifter som kom fram under utfrågningen.

Det var delvis nya uppgifter som kom fram lite överraskande när åklagaren Christer van det Kwast frågade ut Lars Ramqvist.

Åklagaren: Här står det ändå att AFS-programmet har nått sitt maximum 300 för 97, 98 och 300 för 99 – då har man alltså nått taket. Och så förlängs programmet. Vad innebär förlängningen i Wealthbuilderprogrammet?

– Förändringen innebär oförändrade villkor. Man fortsätter att beräkna bonusen på det sätt som AFS-formen ger, men det får inte överstiga 300 miljoner, sa Lars Ramqvist.

Åklagaren: 300 miljoner ytterligare för nästa period? Så det kommer ett nytt tak för förlängningsperioden på 300 miljoner?

– Det är oförändrade villkor.

Åklagaren: Du vet ju genom att genom att ha tittat på frågan efteråt att det finns olika synpunkter på hur man ska titta på frågan och beräkningen för förlängningsperioden. Det finns ett antal varierande uppfattningar om vad det nya beslutet skulle innefatta.

– Jag kan bara säga vad jag har upplevt och hur jag har tolkat det. Ingen signal nådde mig under hela den tid jag var i styrelsen, om att det här kunde tolkas annorlunda än jag säger, nämligen oförändrade villkor.

Åklagaren: 300 miljoner för första halvåret 2000?

– Ja, men man får ju inte glömma att den underliggande riktlinjen var en procent. Det gjorde att det var ingen diskussion om detta.

Oklar innebörd
Ja, vad betyder egentligen ”oförändrade villkor”? Lars Ramqvist sätter nog myror i huvudet på åklagaren när han definierade vad han menar med oförändrade villkor.

Rättens ordförande Göran Nilson var tvungen att ställa en fråga för att få det lite klarare.

Var det 300 nya miljoner för första halvåret 2000? Svaret var ja från Lars Ramqvist.

Hans svar var överraskande för åklagaren som ju har Ramqvist som sitt vittne mot Lars-Eric Petterson. När programmen förlängdes var det nya pengar som gällde, 300 miljoner till under våren 2000. Det är de pengar som åtalet gäller och Lars-Eric Petterson påstås ha lyft taket själv.

Men Lars Ramqvists svar kan tolkas som att han inte gav stöd för åklagarens linje.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se