Byggföretag överklagar beslut

Företaget JM Bygg överklagar nu Eskilstuna kommuns beslut att undanta två områden från att få byggas ut och bli åretruntboenden längs med Mälaren.
Det är områdena Klinten och Takthagen som undantas medan andra områden mellan Ostraviken och Torshällaån får bebyggas. JM Bygg anser att man som största fastighetsägare borde ha mer att säga till om i kommunens beslut.