Många vargar dödas illegalt

Illegal jakt är den överlägset största dödsorsaken bland de skandinaviska vargarna. Det visar analyser gjorda av forskare vid det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv. Enligt deras beräkningar är dödligheten bland de skandinaviska vargarna så hög som 30 procent per år. Den illegala jakten beräknas svara för två tredjedelar av dödsfallen.

Trots den stora dödligheten växer vargstammen och man beräknar att det finns cirka 150 vargar i Skandinavien, varav 130 i Sverige.