Skadlig snö tippas i Mälaren menar miljöborgarråd

Stockholms stad tippar dagligen tonvis med snö från stadens gator rakt ner i sjön. Snön innehåller farliga ämnen och partiklar och är skadlig för miljön, det säger miljöpartisten Viviann Gunnarsson, miljöborgarråd i Stockholm.

– Den innehåller ju då slitagerester från däck, den innehåller olja och vanliga typer av föroreningar som finns i däck och avgaser, säger Viviann Gunnarsson.

Hur skadligt är det för miljön?

– Ja, det är ju mycket skadligt för vattendragen.

Stockholms stad tippar varje år i genomsnitt en miljon kubikmeter snö i vattnet. Snön dumpas på 4 ställen, 3 i saltsjön och en i Mälaren, i Riddarfjärden. Att tippa snö direkt i sjön är egentligen inte tillåtet, men staden har fått dispens av Naturvårdsverket för att det egentligen inte finns något bättre alternativ.

Ett av villkoren för dispensen var att Stockholms stad skulle utreda andra sätt att ta hand om snön. Den utredningen blir klar under våren och alternativ som undersöks är till exempel att lägga snön på ett enda ställe för att sedan använda den till fjärrkyla. Men än så länge är det tippning i vattnet som gäller och vid Norrmälarstrand.

Miljöborgarrådet Vivianne Gunnarsson är kritisk till snötippningen men har ingen annan lösning på problemet.

– Jag är tvungen att låta det fortsätta fast jag inte vill egentligen, därför at det finns ingen annan möjlighet idag.

Hur känns det då, att vara tvungen att göra något som man vet är dåligt för miljön?

– Det känns absolut jättetråkigt, säger Vivianne Gunnarsson.