Bevattningsförbud i Söderhamn

Det råder bevattningsförbud för alla vatten-abbonenter i Söderhamns kommun.
Förbudet gäller tillsvidare. Orsaken är att vattenförbrukningen i kommunen har ökat med 25 % efter midsommar, och det gör att vattenverken har problem att fylla upp vattentornen. En vattenreserv behövs för räddningstjänsten och när det uppstår vattenläckor.