Tyska språket impopulärt

Allt färre elever på högstadieskolor väljer att studera tyska när dom ska välja språk. Många väljer istället spanska.

De senaste fem åren har andelen elever som väljer att läsa tyska minskat med mer än 10 procent.
De visar siffror från Skolverket. 
Boven är inte att det dragits ner på tyskaundervisning - utan snarare spanskan, som blivit mer och mer populär.
Den har från läsåret 99/200  fram till idag lockat till sig över 15% mer elever.
PÅ Ribba skolan brukar det årligen anordnas en resa ner till Tyskland men i år kanske den inte bli av. Det finns nämligen inte någon som vill åka.