Landstinget nådde inte ekonomisk balans

Landstingen i Värmland och Gävleborg har ännu inte nått balans i sina räkenskaper.

Däremot visar de andra landstingen i Sverige ett positivt resultat för första gången på tolv år. Östergötland och Jönköping har de starkaste resultaten. Det visar den sammanställning av landstingens bokslut för 2005 som Sveriges kommuner och landsting tagit fram. Landstingens sammantagna resultat förra året var ett överskott på 4,3 miljarder kronor. För tre år sen var underskottet 7,5 miljarder kronor.