Majoritet vill ändra den nya konkurslagen

Den nya konkurslagen kommer att ändras eftersom den har gjort det svårare och dyrare för småföretag att låna pengar.

Lagen har försämrat villkoren för banker och andra kreditgivare som lånar ut pengar till ett företag som går i konkurs. I praktiken har det lett till att bankerna har skärpt kraven på små- och medelstora företag som vill låna pengar.

Nu vill en majoritet i riksdagen, bestående av de borgerliga partierna och miljöpartiet, ändra reglerna så att bankernas villkor blir likadana som de var innan den nya lagen infördes i januari i fjol. En ändring kan genomföras tidigast 2007.