Protester mot timmerterminal avslås

Ljusdals kommun ändrar inte sina planer på att ge plats för en timmerterminal i Ede i anslutning till den nya järnvägsbron mellan Järvsö och Ljusdal. Trots en massiv protest från 200 personer vidhåller kommunen sin planering med motiveringen att inget nytt framkommit.

De protesterande hävdar att timmerterminalen skulle bli mycket störande och ligger inom skyddat s k Natura 2000-område. De klagande hade kommit in med ett kompletterande yttrande, men för sent. Edeöverklagandet beslutas av länsstyrelsen.