Få kvinnor i sörmländska bolagsstyrelser

Bara knappt 16 procent av ledamöterna i Sörmlands bolagsstyrelser är kvinnor. Det visar en undersökning som länsstyrelsens utåtriktade jämställdhetsorganisation Genväg Sörmland presenterade på onsdagen. Det är något bättre än landsgenomsnittet men Sörmlands landshövding Bo Könberg är ändå inte nöjd. Samtidigt hoppas han att undersökningen och kampanjen runt den ska få in fler kvinnor i bolagsstyrelser och på så sätt undvika lagstiftning.

Siffrorna i Sörmland när det gäller kvinnor i bolagsstyrelser är något högre än i landet i stort, 15,8 jämfört med riksgenomsnittet på 15,1 procent.

Men när det gäller andelen kvinnor som är vd ser det sämre ut. Knappt var tionde vd i länet är kvinna, och det är sämre än i Sverige i stort.