Soldaterna får full ersättning

Försvarsmakten har beslutat att gå in med 13 miljoner kronor för att rädda den svenska bataljonen i Kosovo.
Var tredje soldat av de 900 svenska soldaterna hotade att hoppa av sedan Riksskatteverket sänkt det skattefria traktamentet och därför beslutade överbefälhavaren Johan Hederstedt i dag att försvaret ska betala mellanskillnaden. I och med beslutet säger soldaterna att de nu åker till Kosovo inom de närmaste veckorna som planerat.