Borgerligt nätverk ska arbeta för trängselavgifter

Borgerliga politiker som är för trängselavgifter startar nu ett eget nätverk. Hittills har de borgerliga partierna i stadshuset i Stockholm sagt nej till trängselskatter. Kristdemokraternas Europaparlamentariker Anders Wijkman hoppas att nätverket, som kallas ”Borgerligt ja till trängselavgifter” kan bli en motvikt.

– Det viktiga med det här nätverket är ju att säga ja principiellt till en vettigt utformad trängselavgift, det tror vi behövs i en storstad som Stockholm. Vi är väldigt bekymrade över att den borgerliga ledningen i stadshuset i sin bestörtning eller i sin kritik av Billströms sätt att föra in den här frågan i processen har tagit avstånd också från själva tanken på ekonomiska styrmedel av det här slaget, säger Anders Wijkman till Radio Stockholm.

Det var den rödgröna majoriteten på riksplanet som drev igenom försöket med trängselskatt, trots att socialdemokraten Annika Billström, nu finansborgarråd i Stockholm, inför valet lovat att det inte skulle bli några trängselskatter. Det har lett till att politik och taktik hamnat i förgrunden och skymmer själva sakfrågan, menar Anders Wijkman. Han tror att det finns många som röstar borgerligt som är intresserade av någon sorts ekonomiska styrmedel i trafiken.

Nätverket vill, liksom för övrigt socialdemokraterna i Stockholm, att trängselskatten vid en permanentning görs om till en avgift och att intäkterna går tillbaka till regionen för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik.

Enligt Anders Wijkman består nätverket än så länge av några kristdemokrater, folkpartister och politiker från Stockholmspartiet. Nätverket planerar att vara aktivt i debatten inför höstens folkomröstning.

– Jag utesluter inte att vi kommer att kunna mobilisera en del pengar också för annonsering och annat kampanjarbete, säger Anders Wijkman.

Vad är målet?

– Målet är att delta i opinionsbildningen inför folkomröstningen och förhoppningsvis se till att trängselavgifterna får en majoritet.