Flourtantens ersättare är en succé

Förr så var det flourtanterna som gick i spetsen i kampen mot karies bland elever på skolorna. Istället för en flourtant finns nu en automat som folktandvården i Falkenberg och Halmstad tagit fram.  Den enkla uppfinningen installeras nu inte bara på skolor i Halland. Förfrågnngar kommer också från andra håll i landet.