Vätterns is går inte att lita på

Det vackra vintervädret lockar ut många Vätterbygdsbor på Vättern - där ju isen la sig i helgen. Men nu går Räddningstjänsten och Svenska Livräddningssällskapet i länet ut och vill varna för riskerna.

Man menar att det ännu inte går att lita på att Vätterns is håller. Det finns till exempel risk för att personer som vistas på isen flyter iväg på råkar, alltså öppet vatten mellan isflak.

Speciellt farliga ställen är där bäckar och åar rinner ut eller där en sten sticker upp säger Leif Häggström på Livräddningssällskapet.