Lars Danielsson ska granskas av JO

Justitieombudsmannen har beslutat inleda en granskning av statsminister Göran Perssons statssekreterare Lars Danielsson. Granskningen gäller Danielssons agerande i samband med flodvågskatastrofen annandag jul 2004.

Till Katastrofkommissionen sa Lars Danielssons att han ringt Laila Freivalds statssekreterare Hans Dahlgren. Men detta tog han senare tillbaka inför riksdagens konstitutionsutskott.

– Det är påståenden om att han har lämnat oriktiga uppgifter både inför kommissionen och konstitutionsutskottet, och det är intressant att se vilken betydelse de uppgifterna kommer att få i konstitutionsutskottets granskning.

– Det kan finnas anledning att närmare utreda i vad mån uppgifterna var oriktiga och vad som ligger bakom det hela, säger justitieombudsman Nils Olof Berggren.

Begär material från utredningar
JO begär nu in material som rör Lars Danielsson från Katastrofkommissionen och konstitutionsutskottet, KU. JO kommer alltså att gå igenom vad Lars Danielsson sagt och jämföra de olika versioner han gett om vad han gjorde under annandag jul 2004 i samband med flodvågskatastrofen.

Till exempel sa Lars Danielsson till Katastrofkommissionen att han ringt Laila Freivalds statssekreterare Hans Dahlgren. Det tog han senare tillbaka inför KU.

För konstitutionsutskottet är Lars Danielsson intressant eftersom han är statsminister Göran Perssons närmaste man och kan ha påverkat regeringens hantering av flodvågskatastrofen.

Kan inte granska statsråden
För JO Nils Olof Berggren är det Lars Danielsson eget agerande som ska synas.

– För min del är det av intresse för att han står under JO:s tillsyn, men det gör inte statsministern, regeringen eller statsråden. Så min granskning inriktas på vad han har sagt eller gjort. Jag kan alltså inte granska statsråden, det är konstitutionsutskottets sak.

Vad kan följden bli om det nu är så att han har haft felaktiga uppgifter här?

– I första hand kan det bli ett kritikbeslut som JO brukar avsluta sina ärenden med. I allra värsta fall kan det bli fråga om en disciplinär åtgärd, säger Nils Olof Berggren.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se