Samarbete minskade pillerätandet

NORDVÄSTSKÅNE. Ett samarbete mellan vården och Apoteket har fått ner läkemedelsanvändningen hos äldre i nordvästra Skåne.
Genom att gå igenom medicinerna har en rad olämpliga preparat kunnat plockas bort.

Samarbetet omfattade samtliga äldreboenden i åtta kommuner i Nordvästskåne. Alla som var äldre än 75 år och gick på mer än fem mediciner deltog.

Genom att plocka bort onödiga mediciner kunde kostnaderna minskas med i snitt med 850 kronor per patient och år. Vissa läkemedel var också direkt olämpliga för de gamla i och med att de motverkade varandra.