Överklagar fritidshus-beslut

Handölsdalens sameby har överklagat Åre kommuns beslut att tillåta 74 fritidshus på Finnvallklumpens nordost-sluttning öster om Storlien.
Samebyn avstyrkte byggplanerna redan när de behandlades i miljö och byggnämnden. Nu ska länsstyrelsen ta ställning i ärendet.