Döva- och hörselskadade barn i Trollhättan får ingen skolskjuts

Döva- och hörselskadade barn i Trollhättan kommer inte att erbjudas skolskjuts till Korsgatans förskola i Vänersborg. Trollhättan anser inte att de är skyldiga enligt skollagen att erbjuda de barnen skjuts till skolan.

I Trollhättan finns det idag ingen förskoleverksamhet för döva- och hörselskadade barn. Därför ser kommunen till att barnen får plats på skolan i Vänersborg istället.

Enligt skollagen behöver Trollhättans stad inte ordna skolskjuts till de döva- och hörselskadade barnen så därför har nu Utbildningsnämnden nu beslutat att barnen som får plats på Korsgatans förskola inte kommer att få skolskjuts dit.