Kommunen sponsrar odjursjakt

I mitten av juli ska Storsjöns djup undersökas ännu en gång för att bringa klarhet i hur det förhåller sig med Storsjöodjuret.
För expeditionen svarar ett företag från Motala som sponsras av sammanslutningen På stan där bland andra Östersunds kommun ingår. Odjursjägarna har tidigare genomsökt flera sjöar i Norge, Skottland och Irland och flera svenska sjöar med hjälp av hydrofon.