Förslag: Gör Kulturhuset till byggnadsminne

Stadsmuseiförvaltningen i Stockholm vill att Kulturhuset ska bli byggnadsminne. Frågan har väckts av länsstyrelsen och tidigare har Riksantikvarieämbetet ställt sig bakom förslaget.

Stadsmuseiförvaltningen skriver i sitt utlåtande att Kulturhuset, som är från början av 1970-talet, är en av Stockholms märkligaste byggnader och att Arkitekt Peter Celsings byggnader har en betydande plats i svensk arkitekturhistoria.

Länsstyrelsen har tidigare försökt få Kulturhuset byggnadsminnesförklarat - men då blev det inte så, eftersom Stockholms stad planerade ombyggnader i huset och en byggnadsminnesförklaring skulle försvåra det arbetet.