Förslag på att avbolagisera SL

Socialdemokraterna vill att Storstockholms Lokaltrafik, SL ska börja styras av en nämnd i landstinget istället för av ett bolag, som det ser ut idag.

För flera år sedan hade SL en roll som överensstämmer mer med bolagsformen men idag är SL bara en beställarorganisation och då passar det bättre med nämndformen, anser socialdemokraterna.

De tycker också att den skulle vara mer demokratisk och öka möjligheterna för politikerna att fokusera mer på till exempel resenärerna i kollektivtrafiken.

Frågan kommer närmast att tas upp av landstingsstyrelsen den 21 mars.