Många gamla får alldeles för många mediciner

Många äldre människor är sjuka och behöver mediciner.Det är vanligt att de gamla får mer medicin än vad de egentligen behöver. Det händer också att de får flera olika sorters mediciner, som fungerar dåligt ihop.

Det är personal på apoteken i Skåne
som har gjort en ny undersökning.
De har på flera ställen undersökt
hur många mediciner de äldre får.
Det är vanligt att de gamla
får alldeles för många mediciner.
Det är också vanligt att de gamla
får mediciner helt utan anledning.
Ibland får de olika mediciner
som inte alls passar ihop.
Liknande undersökningar har gjorts tidigare.
Men det har ändå inte blivit bättre.
De gamla i Skåne hade flera tusen
problem som berodde just på medicinerna.
En del fick till exempel lugnande
medicin som är dålig för äldre människor.
Det är jobbigt för de äldre
med problemen med medicinerna.
Det kan också kosta mycket för samhället.