Nu kan även läkare få extra pengar i lön

En del människor får ibland extra pengar i lön.Ibland kallas de extra pengarna för bonuslön. Tidigare har nästan bara höga chefer i stora företag fått extra pengar.Men nu kan även läkare få bonus.

Det är läkare som jobbar på
Karolinska sjukhuset i Stockholm.
De ska få dela på fyra
miljoner kronor i bonuspengar.
Men då måste de jobba snabbare
och bättre på sin arbetstid.
Läkarna som kan få bonuspengarna
jobbar på en avdelning som heter patologen.
Där undersöker läkarna prover
av människokroppens celler.
De tar också olika prover
av cancersjuka människor.