Metall vill ha mer utbildning

Om inte företagen i Östbo-Västbo satsar på utbildning för sin personal, så får de ingen lönsamhet. Företagen kan inte möta priskonkurrensen från låglöneländer, utan måste konkurrera med kompetens. Det säger Metalls avdelning 114 i Värnamo efter ett årslångt projekt med kartläggning av hur välutbildade metallarbetarna är. Som första metallavdelning i landet har de gjort en sådan här utredning där de konstaterar att det är fler i Östbo-Västbo som är lågutbildade än i riket i övrigt.