Saneringen tar tid

Räddningstjänsten har under hela natten och dagen fortsatt med saneringen av Strömsbergsbäcken i Jönköping efter utsläppet av 25 000 liter natriumhydroxid, eller lut, från Arla igår. Arbetet har tagit mer tid än man till en början trodde. Bevakningen av området har nu tagits över av Hemvärnet.