Varning för giftalger

Det varma vädret har satt fart på algblomningen i södra Östersjön. Blomningen finns i ett bälte som sträcker sig från norra Kalmarsund och upp till norra Gotland och österut.
Algerna ligger samlade på vattenytan och i den ymniga algblomningen finns också den blågröna algen som kan vara giftig. Eftersom det inte går att skilja ofarliga ansamlingar av blågrönalger från sådana som kan vara skadliga, uppmanas allmänheten att undvika bad på platser där vattenytan täcks av alger eller där vattnet är kraftigt grumlat. Särskilt små barn och djur ska hållas från kontakt med algbemängt vatten, eftersom de kan bli allvarligt sjuka.