Scaniachefen: Norden är rasistiskt

Lägg ner Migrationsverket eftersom det är Sveriges mest rasistiska institution. Det säger Scaniachefen Leif Östling i en intervju för den finska affärstidningen Kauppalehti. Han kritiserar också de nordiska regeringarna och Göran Persson för främlingsfientliga uttalanden.

Sällan har väl så skarpa ord hörts om svensk invandrings- och integrationspolitik som de Scaniachefen Leif Östling framför i den intervju han gett affärstidningen Kauppalehtis mångårige Stockholmskorrespondent.

Främlingsfientliga regeringar
”De nordiska regeringarna är i själva verket ytterst främlingsfientliga”, lyder ett direktcitat.

Scaniachefen menar att också Göran Persson kan förebrås för ”rasistiska yttranden”, även om något exempel på ett sånt yttrande inte nämns.

Migrationsverket är Sveriges mest rasistiska myndighet och borde läggas ned och också fackföreningsrörelsen får sin del av kritiken. Ingen invandrare har lyckats ta sig fram i de ledande ställning i svensk fackföreningsrörelse, påpekas det.

Berömmer facket
Samtidigt berömmer Leif Östling facket. Många företag i Sverige har till exempel flyttat produktionen till låglöneländer på ett allt för lättvindigt vis. Men det är vad som sägs vara den växande främlingsfientligheten i Sverige som bekymrar Scaniachefen.

En tredjedel av Scanias anställda i Södertälje är födda utomlands och Sverige borde öppna gränserna, inte försöka stänga dem, anser han.

”Här finns plats för så där 20 miljoner människor”, säger Leif Östling i artikeln.

Bengt Lindroth, Helsingfors
bengt.lindroth@sr.se