18 hektar skog eldhärjades

18 hektar skog brandhärjades i går utanför Flen.
Räddningstjänsten från 6 orter deltog i släkningsarbete som försvårades av den eländiga terrängen. Brandrisken i skog och mark är just nu mycket stor på grund av värmen som gjort att det är torrt i markerna och det råder också eldningsförbud.