Mål 6 skapade nya jobb

Under perioden 1996 till 2000 skapades minst 2 400 nya jobb i Jämtlands län med hjälp av bidrag från EU:s mål-6-Jämtland.
Det visar den senaste genomräkningen på länsstyrelsen. Och här handlar det inte om tillfälliga projektanställningar utan om varaktiga jobb. Inom exempelvis turismnäringen har många projekt genomförts. Numera är det Mål 1 Södra skogslänsregionen som gäller. Och där fungerar länsstyrelsen i Jämtlands län som förvaltnings- och utbetalningsmyndighet.