IT-företag i Östersund avvecklas

Ännu ett företag i IT-branschen i länet upphör med sin verksamhet.
Nio anställda vid WM-Datas dotterbolag Human Pro, som arbetar med utbildning och konsultverksamhet får gå. - Tråkigt men inte helt oväntat med tanke på orderingången, säger Human Pros kontorschef i Östersund, Magnus Eklöv, till Radio Jämtland. Företaget kommer att slutföra sina uppdrag under hösten och avvecklingen kommer inte att vara helt genomförd förrän vid årsskiftet. - Till veckan börjar vi se över möjligheten till omplaceringar inom företaget för dem som sägs upp, säger Magnus Eklöv. Human Pro med totalt 900 anställda i landet genomför just nu neddragningar även på andra håll i landet. Personalen informerades i går. Övriga delar av WM-Datas verksamhet i länet berörs inte av neddragningarna.