Skansen inte för handikappade

Handikapprådet i Båstad riktar nu hård kritik mot det nybyggda Skansenhotellet vid tennisstadion.
Handikappanpassningen är på tok för dålig, menar Johanna Jönsson, aktiv i rådet och själv rullstolsbunden. Höga trösklar, lister på fel ställen, höga kanter och avsaknad av dörröppnare är några av anmärkningarna. Nybygget har kostat drygt 100 miljoner kronor.