Lördagsöppet på Systemet

Nu är det lördagsöppet i Systembutikerna i hela landet. Vid butiken på Stora Torget i Visby väntade några kunder redan strax före klockan tio för att vara med om det historiska ögonblicket.
Flera av kunderna välkomnade den ökade tillgängligheten och trodde att det blir mindre stress och kortare köer. Mats Sundberg, biträdande föreståndare i butiken vid Stora Torget, är också positiv till att ha öppet på lördagar eftersom han tycker sig ha märkt av en efterfrågan på lördagsöppet bland kunderna.