Ska utvärdera mål 6-jobben

Det finns anledning att skärskåda mål 6-projekten och hur de sköttes, anser länsarbetsdirektör Björn Sergel.
Han tvivlar inte på länsstyrelsens uppgifter om att 2 400 jobb skapades i länet under de senaste fem åren via Mål 6 -Jämtland med pengar från EU:s strukturfonder. Men han tycker att en del projekt borde ifrågasättas. Länsarbetsnämnden kommer att göra en rejäl utvärdering av sin roll i hanteringen av mål 6 -projekten.