Vägar kan förstöras i värmen

Asfaltsbeläggningen på många mindre vägar i sörmland kan komma att förstöras i värmen.
Det gäller vägar som har fått så kallad ytbehandling. Det lim som används i asfalten smälter i värmen och gör vägarna hala. För att komma tillrätta med problemet och ge limmet något nytt att binda sig till, tvingas nu vägverket sanda vägarna.