Granis stoppas upp i Bondstorp

Det blir konservator Åke Bursell i Bondstorp som får uppdraget att konservera den riksbekante Granfjällsbjörnen, som sköts sista augusti förra året vid utkanten av Store Mosse.
Under tiden som Länsstyrelsen funderat på vem som ska utföra arbetet, har Granfjällsbjörnen legat i en frysbox på Naturhistoriska Riksmuséet. Men nu ska ''Granis'' till Åke Bursell i Bondstorp alltså, och i november ska björnen vara uppstoppad och klar att placera i Naturumet på Store Mosse.