Diskriminerad i skolan

En elev hos utbildningsföretaget Lernia i Jönköping, har anmält till polisen att han blivit utsatt för olaga diskriminering.
Eleven, som är invandrare, uppger i polisanmälan att han inte fått sitta tillsammans med de övriga eleverna vid undervisningen, utan placerats i ett särskilt rum på grund av motsättningar med en svensk elev. Han uppger också att han heller inte fick inbjudan till den studieresa som eleverna gjorde till Linköping tidigare i veckan.