PEAB bygger ut IKEA

Det blir byggföretaget PEAB som får bygga ut åt IKEA i Jönköping.
Det är IKEAs varuhus på A6-området som ska byggas om och till, och butiksytan kommer nästan att fördubblas. Byggkostnaden beräknas till 50 miljoner kronor, och byggtiden är beräknad till drygt ett år med byggstart i augusti.